Institut de Promoció Ceràmica
Edificació sostenible i ceràmica
Cercar en:buscar

Edificació Sostenible i Ceràmica

El Reglament (UE) nº 305/2011 de productes per a la construcció, plenament vigent a partir del 1 de juliol de 2013, estableix un nou marc per a la caracterització prestacional, incorporant un nou requisit sobre l'ús sostenible dels recursos naturals.

També per Mandat del Consell de la UE està en fase avançada l'aprovació d'un conjunt de normes dedicades a l'avaluació de la sostenibilitat en l'edificació.

Aqueix nou marc reglamentari i normatiu haurà de ser atés des de la projecció i la prescripció. La consecució d'objectius de sostenibilitat integral (ambiental, social i econòmica) per a l'edifici, obliga a considerar requisits específics als elements constructius i els materials que integren l'edifici.

Aqueix nou context requerirà l'adopció de processos constructius denominats “industrialitzats” per a arribar a i garantir els objectius demandats. En bona mesura serà necessari, quan no imprescindible, traslladar, o com menys compartir, la responsabilitat dels requisits demandats a l'edifici a les parts que ho componen, siguen mòduls o components (en l'argot de la construcció industrialitzada), solucions associades a elements constructius (com sistemes o kits en l'argot dels prefabricats), o productes i materials (en el context d'una edificació “artesanal” o escassament industrialitzada).

La pressió reglamentària i normativa duu al projectista i prescriptor en aqueixa adreça, encara que el procés tindrà una durada impredictible i, per descomptat, molt diferent d'uns països a uns altres.

El que sembla immediat amb l'entrada en vigor del Reglament i els objectius (ara a curt termini) de sostenibilitat en l'edificació, és una atenció creixent al enquadrament de materials, productes i sistemes en aqueix nou marc.

Aqueix va ser el leit motiv primari del Projecte SOLCONCER: arribar a poder oferir al projectista i prescriptor un instrument de valoració i selecció de solucions constructives respecte a les seues prestacions, sostenibilitat i grau d'industrialització.

Ara, amb el bagatge documental disponible des del Projecte SOLCONCER i la regular publicació de llibres i articles sobre aquesta temàtica de futur, ens anima a donar un nou servei informatiu, articulat en els següents apartats:

  • Informació general i específica del sector de l'edificació (legislació, normes, certificació, novetats, plans, programes)
  • Edificació sostenible, des de normes i certificació fins a descripció de projectes
  • Edificació industrialitzada, amb continguts dedicats al context tecnològic i projectes, a més d'arreplegar l'actualitat
  • Apartat específic dedicat a materials i productes, respecte al seu enquadrament prestacional i mediambiental (RCPs, DAPs,…)
  • L'apartat dedicat a les solucions constructives, amb els continguts vinculats a la caracterització prestacional i respecte a la sostenibilitat, abastant prefabricats, components, sistemes i kits. Incorpora normativa i certificació, així com una aproximació a l'oferta actual.
  • SOLCONCER, com apartat específic que albergue l'eina, documentació específica del projecte i notícies/novetats.

El bloc es completarà amb una secció específica de referències sobre llibres, revistes i els seus continguts, i productes de mediateca.

Adreça Postal:
Diputació Provincial
Av. Vall d'Uixó, 25
12004 Castelló

Centre de documentació
Biblioteca del Museu de Belles Arts de Castelló

Av. Gns. Bou, 28 - 12003 Castelló

Dt.-Dv.: 10-14 hores
Tel. (+34) 964 72 75 26 - 964 72 75 27

Contacte
Tel. (+34) 964 35 97 44
Fax (+34) 964 35 99 40
E-mail: ipcdip@dipcas.es

Avís legal

Diputació de Castelló