Institut de Promoció Ceràmica
L'Institut / Qui som / Presentació
Cercar en:buscar

Presentació

L’Institut de Promoció Ceràmica és un organisme autònom de l’Administració Local que depén de la Diputació Provincial de Castelló (Espanya). Fou constituït el 1982 amb l’objectiu de recolzar l’activitat industrial de fabricació de rajoles ceràmiques que, en aquell període, estava immersa en la incorporació d’una nova tecnologia de procés i en la modernització de les seues estructures productives.

Temps de canvi i de progrés en un sector industrial que encara no comptava amb infraestructures de servei, que van anar desenvolupant-se des del 1984.

En una primera etapa, l’Institut de Promoció Ceràmica canalitzà els seus recursos humans i materials cap a l’establiment d’un centre de documentació que proporcionara informació actual i de qualitat als estaments empresarials i tècnics del sector, així com el desenvolupament d’un programa de promoció del disseny industrial ceràmic, del màrqueting tècnic com a instrument al servei de la comercialització, i de la qualitat en la instal·lació dels recobriments ceràmics.

Aquesta etapa culmina amb la presentació d’un esborrany de Pla d’Actius Intangibles per al sector de rajoles ceràmiques al Ministeri d’Indústria i Energia (Madrid, 1985), la presència en la fira de Ceràmica de València (Cevisama, 1986) i l’edició del Manual-Guía Técnica de los Pavimentos y Revestimientos Cerámicos (1987).

Catàleg de l’exposició CERAMICA & DISEÑO. Cevisama, 1986Catàleg de l’exposició CERAMICA & DISEÑO.
Cevisama, 1986
Concurs de Disseny Industrial Ceràmic. Cevisama, 1986Concurs de Disseny Industrial Ceràmic.
Cevisama, 1986
Estand de l’Institut en Cevisama 1986Estand de l’Institut en Cevisama 1986Portada del Manual Guia TècnicaManual-Guía Técnica de los Pavimentos y Revestimientos Cerámicos.
Setembre 1987

En una segona etapa [1988-1992], l’Institut de Promoció Ceràmica inicia el projecte de catalogació de la ceràmica arquitectònica valenciana, per la significació cultural i el valor d’aquest patrimoni moble, tan vinculat a l’activitat ceràmica d’aquest territori des de l’Edat Mitjana. Els resultats d’aquesta catalogació aporten continguts a la fototeca i constituiran la base del bloc documental dedicat a la Història de la Ceràmica Arquitectònica, que s’activarà el 2011.

Durant aquesta etapa, l’Institut de Promoció Ceràmica col·labora amb altres institucions, en iniciatives formatives, i amb el Congrés Qualicer des de la seua primera edició de 1990. Destina també recursos a la ceràmica no industrial, i materialitza un projecte formatiu sobre la terrisseria i la ceràmica creativa innovades.

Culmina l’etapa amb l’organització d’una exposició col·lectiva internacional Holanda/Espanya, que sota el títol Ceràmica/Hàbitat promociona l’ús de la Ceràmica en l’arquitectura de concurrència pública, l’espai i l’equipament urbans. Vuit ceramistes de cada país presenten la seua trajectòria i darreres creacions en una exposició itinerant que visita les ciutats d’Alacant, Barcelona i Castelló, entre febrer i maig de 1992.

Cartell de l’exposició La Ceràmica Gresificada a la Vall d’UixóTerrisseria innovada. Experiència formativa a la Vall d’Uixó (Castelló)Portada del fullet dedicat a la Ceràmica Arquitectònica en QualicerLa promoció de l’ús de la Ceràmica en Arquitectura, en el Congrés Mundial QualicerCartell de l’exposició Ceràmica/HàbitatCartell de l’exposició col·lectiva internacional “Ceràmica/Hàbitat, Ceràmica en l’equipament urbà” [Alacant, Barcelona, Castelló, 1992]Continguts de l’exposició Ceràmica/HàbitatDetall de l’exposició Ceràmica/Hàbitat

El 1994, l’Institut de Promoció Ceràmica dissenya un pla d’actuació en aquelles àrees més sensibles a la qualitat en la instal·lació de les rajoles ceràmiques. Amb finançament de la Diputació Provincial de Castelló i el Govern Regional [Conselleria d’Indústria i Comerç de la Generalitat Valenciana] s’activa el denominat Projecte Col·locació, que va desenvolupant diverses línies d’actuació en matèria de documentació, informació i formació, en el període 1995-2007:

  • L’elaboració d’una documentació completa sobre la tecnologia de col·locació de rajoles per adherència, amb participació de tècnics dels diferents sectors implicats [rajoles ceràmiques, adhesius, construcció i col·locadors]. Aquesta documentació s’edita en CD Rom amb el títol Guía electrónica de la Tecnología de Colocación de Baldosas Cerámicas i es presenta al Saló Cevisama de València, el 1998, acompanyada de l’escenificació de diversos recobriments ceràmics fabricats amb l’última tecnologia disponible.
  • La realització i experimentació d’un itinerari formatiu per a l’accés a la professió de col·locador de rajoles, complementat amb un programa de formació contínua id’especialització, dirigit als professionals en actiu. L’itinerari formatiu es posa en pràctica en el període 1999-2006, també en col·laboració amb l’Associació Espanyola d’Enrajoladors i Pavimentadors, Proalso. Aquesta línia d’actuació culmina amb la participació de l’IPC en la redacció de l’itinerari de formació professional “Instal·lació de peces rígides”, promogut per l’Institut Nacional de les Qualificacions, del Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya.
  • La línia informativa s’obri amb la publicació del CD Rom abans esmentat i la realització de jornades tècniques en Col·legis d’Aparelladors. Seguiran la participació en iniciatives de tercers en matèria de publicacions i accions formatives. És remarcable la col·laboració continuada amb el Congrés Qualicer, així com col·laboracions puntuals amb associacions empresarials.

El bloc documental Guia de Col·locació de Recobriments és hereu del bagatge i l’experiència obtinguts per l’Institut de Promoció Ceràmica durant els dotze anys de desenvolupament del Projecte Col·locació. Hem sigut receptors i transmissors de la tecnologia de col·locació per adherència de recobriments rígids modulars, capaços d’oferir una informació de qualitat, i ara aspirem a compartir el coneixement perquè els serveis que oferim continuen mereixent el segell de l’actualitat i utilitat.

Portada del document inicial del Projecte Col·locacióPortada del document inicial del Projecte Col·locacióPortada del CD-ROM sobre tecnologia de col·locacióLa Tecnologia de Col·locació i els recobriments ceràmics en CD-ROMEstand del IPC en Cevisama’98Estand del IPC en Cevisama’98 Un nou concepte promocional dels recobriments ceràmicsImatges de la formació d’Enrajoladors/PavimentadorsLa formació d’accés a la professió d’Enrajolador/ Pavimentador

La gestió del Centre de Documentació representa el denominador comú de l’activitat de l’Institut de Promoció Ceràmica al llarg de la seua trajectòria de més de 25 anys. Especialitzat en les àrees temàtiques de la Ceràmica Arquitectònica, la Tecnologia i la Història de les Ceràmiques hui anomenades tradicionals, i la tecnologia d’instal·lació de recobriments rígids modulars per adherència, aspira a constituir-se en fòrum internacional de comunicació i intercanvi d’informació en aquestes àrees enunciades. Un nucli informatiu que sorgí com a servei als professionals d’una activitat industrial, la de fabricació de rajoles ceràmiques, i que n’ha ampliat el radi d’actuació cap al complex i alhora fascinant món de la Ceràmica en l’Hàbitat.

En suma, una institució amiga, al servei de la societat, que es marca com a objectius la promoció de la Ceràmica en l’Hàbitat i la disseminació d’informació de qualitat.
 

^ Amunt

Adreça Postal:
Diputació Provincial
Av. Vall d'Uixó, 25
12004 Castelló

Centre de documentació
Biblioteca del Museu de Belles Arts de Castelló

Av. Gns. Bou, 28 - 12003 Castelló

Dt.-Dv.: 10-14 hores
Tel. (+34) 964 72 75 26 - 964 72 75 27

Contacte
Tel. (+34) 964 35 97 44
Fax (+34) 964 35 99 40
E-mail: ipcdip@dipcas.es

Avís legal

Diputació de Castelló