Institut de Promoció Ceràmica
L'Institut / Activitat i serveis
Cercar en:buscar

Activitat i Serveis

Activitats
 • Gestió del Centre de Documentació
  • Adquisició de llibres i altres publicacions no periòdiques
  • Selecció documental d’hemeroteca, fins i tot traduccions
  • Edició de documents d’ús intern o per a tercers
 • Fotografia i catalogació del patrimoni ceràmic de l’Arquitectura
 • Edició d’informes, articles, dossiers, llibres i audiovisuals
 • Itineraris, programes i accions formatives en les àrees del màrqueting tècnic i la tecnologia de col·locació per adherència de recobriments rígids modulars
 • Realització d’iniciatives informatives i participació en congressos, en les àrees temàtiques enunciades al punt anterior
 • Patrocini i col·laboració en esdeveniments de l’àmbit ceràmic, realitzats per altres institucions
 • Col·laboracions amb associacions empresarials [ANDIMAC, ANFAPA, ASCER] i institucions [ATC, Alicer/ITC, Proalso, UJI...]

Serveis
 • Emissió d’informes i assessoria en projectes de recobriments rígids modulars
 • Emissió d’informes sobre diagnòstic de la no-qualitat en recobriments rígids modulars (defectes i disfuncions)
 • Recerques bibliogràfiques selectives, per tema monogràfic, que hi abasten tota la bibliografia disponible, des del 1973
 • Recerques bibliogràfiques selectives, per tema monogràfic, sobre bibliografia i hemeroteca disponibles al Centre de Documentació de l’Institut (des del 1984)
 • Edició per encàrrec de fitxes documentals completes de Biblioteca, Hemeroteca i Índex Hemeroteca
 • Edició per encàrrec de fitxes documentals completes de Fototeca i Catalogoteca

Nous serveis (en fase de planificació)
 • Consultes a bases de dades des del Centre de Documentació, així com a la pròpia base de dades sobre normativa
 • Oficina Tècnica d’assessoria a la projecció i execució de recobriments rígids modulars plurifuncionals

^ Amunt

Adreça Postal:
Diputació Provincial
Av. Vall d'Uixó, 25
12004 Castelló

Centre de documentació
Biblioteca del Museu de Belles Arts de Castelló

Av. Gns. Bou, 28 - 12003 Castelló

Dt.-Dv.: 10-14 hores
Tel. (+34) 964 72 75 26 - 964 72 75 27

Contacte
Tel. (+34) 964 35 97 44
Fax (+34) 964 35 99 40
E-mail: ipcdip@dipcas.es

Avís legal

Diputació de Castelló